Andere darmflora bij psoriasis

Personen met psoriasis hebben een andere samenstelling van de darmflora ten opzichte van gezonde personen. Hoewel atopisch eczeem reeds in verband gebracht is met een verstoorde darmflora, toonde deze studie voor het eerst een relatie met de huidaandoening psoriasis.

Van 52 patiënten met psoriasis en een minimale PASI-score van 6 (Psoriasis Area and Severity Index) werd de samenstelling van de darmflora geanalyseerd en vergeleken met gezonde controlepersonen. Het bleek dat bij personen met de huidaandoening sprake was van een specifiek afwijkende samenstelling van de darmflora ten opzichte van gezonde personen. Bij psoriasispatiënten werd een verhoogd aandeel van Faecalibacteriën en een verminderde concentratie van Bacteroidesbacteriën gezien ten opzichte van de gezonde populatie. Globaal kunnen drie groepen darmflora – de zogenaamde enterotypen – onderscheiden worden. Patiënten met het zogenaamde ‘enterotype 2’ dat gekenmerkt wordt door een lage concentratie van Bacteroidesbacteriën en een hoge concentratie van Prevotellabacteriën hadden significant meer kans op een verhoogde darmpermeabiliteit in vergelijking met psoriasispatiënten met een ander enterotype. Een verhoogde darmpermeabiliteit is geassocieerd met bacteriële translocatie in de bloedbaan en ontstekingen. Dit bleek inderdaad significant vaker voor te komen bij personen met het enterotype 2 (71%) ten opzichte van personen met andere enterotypes (16% bij enterotype 1 en 21% bij enterotype 3).

De studie toont voor het eerst een duidelijke relatie tussen psoriasis en de darmflora. Vervolgstudies zijn noodzakelijk om meer inzicht hierin te verkrijgen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+