Andere oorzaken van obesitasepidemie?

In de afgelopen twintig jaar is in de Westerse wereld sprake van een algemene toename van obesitas. Voor de oorzaken worden diverse wetenschappelijke verklaringen aangevoerd. Deze lopen uiteen van (over)consumptie van suikers, de blootstelling aan pseudo-oestrogene stoffen en het massaal overgaan op een sedentaire leefstijl, om maar enkele te noemen.
Veel minder is bekend omtrent soortgelijke toename van obesitas onder huisdieren en andere dieren die in de nabijheid van de mens leven. Onderzoekers van de University of Alabama (Verenigde Staten) vroegen zich af wat ze hiervan konden leren. Dr. Yann Klementidis en collega’s onderzochten lichaamsgewicht en het risico van obesitas onder 8 verschillende diersoorten. In totaal werden de gegevens van 20.000 dieren uit 24 populaties bestudeerd.
Voor alle populaties was de trend dat het lichaamsgewicht in de tijd was toegenomen. Een andere opmerkelijke bevinding was, dat eenzelfde resultaat gevonden werd voor apen en knaagdieren in researchinstellingen. Bij de meeste populaties bedroeg de gewichtstoename 5 tot 10% per periode van 10 jaar. Met als uitschieter in gevangenschap gehouden chimpansees met een gewichtstoename van 30%. Honden en katten en in het wild levende dieren die ook als huisdier gehouden kunnen worden, toonden dezelfde positieve trends in lichaamsgewicht.
Statistisch gezien bedraagt de kans dat de gevonden trends als geheel genomen dezelfde richting als uitkomst geven minder dan 1 op 12 miljoen. Daarom zochten de onderzoekers op basis van hun gevonden resultaten naar een andere verklaring dan de gebruikelijke voor de obesitasepidemie. Mogelijk dat de oorsprong van toegenomen obesitas een externe, tot nu toe niet geïdentificeerde of gebrekkig gedefinieerde factor betreft. Te denken valt aan virale pathogenen of epigenetische factoren.
Niet voor niets noemden zij de dieren in hun onderzoek in de titel van hun publicatie ‘canaries in the coal mine’, refererend aan de vogeltjes die door mijnwerkers vroeger in de mijn werden meegenomen om hen vroegtijdig te waarschuren tegen koolmonoxide, waar kanaries gevoeliger voor zijn dan mensen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+