Angst reduceren met prebiotica

Suppletie met prebiotica is mogelijk zinvol bij de behandeling van neuropsychiatrische aandoeningen waarbij angst en neuroinflammatie een rol spelen.

In de studie kregen muizen gedurende drie weken een speciale mix van onverteerbare galacto-oligosacchariden. Een controlegroep van muizen kreeg geen prebiotica. Vervolgens werden ze geïnjecteerd met lipopolysacchariden waarvan bekend is dat het angst en afwijkend gedrag opwekt. Het gedrag van de muizen werd 4 en 24 uur later geobserveerd. Tevens werd in de frontale cortex van de muizen nagegaan of prebiotica van invloed was op de genexpressie van cytokinen en andere relevante stoffen.

Muizen die prebiotica kregen waren 24 uur na injectie met de lipopolysacchariden significant minder angstig dan muizen in de controlegroep. Dit bleek uit een experiment waarbij de muizen in een zogenaamde licht-donker-box werden geplaatst. Bij de controlemuizen werd een verhoogde expressie van de ontstekingsbevorderende cytokine IL-1beta gezien in de frontale cortex. Dit was niet het geval bij de muizen die prebiotica kregen. Tevens werden verschillen gezien in de expressie van de serotoninereceptor 5-HT2A.

Prebiotica heeft angstverminderende eigenschappen die mogelijk een gevolg zijn van een veranderde genexpressie van IL-1beta en 5-HT2A in de frontale cortex.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+