Antidepressivum gerelateerd aan borstkanker

Een nieuwe methode waarmee de hormoonverstorende werking van medicamenten kan worden onderzocht, heeft geleid tot de ontdekking dat het antidepressivum paroxetine borstkanker bevordert.  

Wetenschappers van de City of Hope – een medisch onderzoekscentrum in Californië – ontwikkelden de methode en testten 446 medicamenten. Paroxetine bleek een lichte oestrogeenwerking te hebben waardoor de groei en ontwikkeling van borsttumoren bij vrouwen kan worden bevorderd. Dit is een belangrijk gegeven, omdat maar liefst een kwart van de vrouwen met borstkanker kampt met een depressie. Een depressie wordt vaak behandeld met de zogenaamdeSSRI’s waartoe paroxetine behoort.

In 2010 verscheen reeds een Canadese studie waaruit bleek dat vrouwen met borstkanker die paroxetine kregen een hogere sterftekans hadden in vergelijking met borstkankervrouwen die een ander soort antidepressivum kregen. Dit gold voor vrouwen die gelijktijdig behandeld werden met paroxetine en het medicijn tamoxifen, een anti-oestrogeen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+