Antiepileptica , homocysteïnespiegels en foliumzuur

Tekorten aan foliumzuur zijn in de vakliteratuur beschreven bij patiënten met epilepsie die anti-epileptica gebruiken. Neuropsychiatrische aandoeningen en megaloblastaire anemie komen bij hen frequent voor als gevolg van foliumzuurgebrek. Foliumzuur evenals vitamine B6 en vitamine B12, speelt een cruciale rol in de stofwisseling van methionine en moet via methyleringsreacties te hoge concentraties homocysteïne tegengaan. Een te hoge homocysteïnespiegel is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Bij 130 epilepsiepatienten, leeftijd 2 tot 35 jaar, allen gebruikers van anti-epileptica, werden de concentraties van homocysteïne in plasma en van foliumzuur in serum gemeten. De epilepsiepatienten gebruikten valproïnezuur, carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidon of zonisamide als anti-epilepticum. Een controlegroep bestond uit 81 gezonde personen, leeftijd 1 tot 33 jaar. Er werd een significante inverse correlatie gevonden voor foliumzuur en homocysteïne. Bij de oudere patiënten, leeftijd 50 jaar en ouder, was deze groter dan bij de jongere patiënten. Vier patiënten hadden minder dan 3 nanogram/ml in het serum en was er sprake van foliumzuurtekort. Bij hen waren de homocysteïnespiegels significant verhoogd ten opzichte van de controlegroep. De concentraties vitamine B12 in het serum lagen bij alle patiënten in het normale bereik, namelijk 230 tot 1200 picogram B12/ml. Therapie met 10 of 20 milligram foliumzuur per dag gedurende twee of negen maanden deed de homocysteïnespiegels afnemen tot waarden in het normale bereik. De onderzoekers doen de aanbeveling foliumzuur- en homocysteïnespiegels te meten bij epilepsiepatienten die een medicatie van anti-epileptica hebben.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+