Antioxidantenstatus bij autistische kinderen

Onderzoekers doen de suggestie kinderen met autisme in een vroeg stadium antioxidantensuppletie te geven. De resultaten van een nieuwe studie wijzen op een relatie van deze aandoening met een verhoogde mate van oxidatieve stress.
Het onderzoek betrof 30 autistische en 30 gezonde kinderen van 3 tot 15 jaar. Bij allen werd bloedonderzoek verricht ter bepaling van de concentratie van verschillende markers voor oxidatieve stress en antioxidantencapaciteit. Zo werden naast de concentratie geoxideerd vet de bloedspiegels voor vitamine C, vitamine E en glutathion (GSH) vastgesteld. Ook de concentraties van de twee antioxidatieve enzymen glutathionperoxidase (GSH-Px) en superoxidedismutase (SOD) werden gemeten.
Het bleek dat de autistische kinderen significant hogere bloedspiegels voor geoxideerde vetten hadden dan de gezonde controlekinderen. Dit ging gepaard met significant lagere bloedwaarden voor vitamine E en glutathion. Ook de bloedspiegel voor vitamine C bleek lager, maar het verschil met de controlegroep was niet significant. Daarnaast werden er bij de autistische kinderen significant hogere concentraties GSH-Px en SOD gemeten. De catalase-activiteit liet ten opzichte van de controlegroep echter geen verschil zien.
Er zijn meer studies nodig om de mogelijke impact van antioxidantensuppletie bij autistische kinderen vast te stellen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+