Aspirine minder onschuldig dan gedacht

Het gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) als bloedverdunner na een hersen- of hartinfarct geeft ouderen een veel hogere kans op een ernstige of fatale bloeding dan tot nu toe gedacht werd. Het onderzoek werd gepubliceerd in The Lancet.

Aan de studie namen 3166 personen deel die na het doormaken van een hartinfarct, herseninfarct of TIA werden behandeld met acetylsalicylzuur in een lage dosering. Ze kregen geen maagbeschermer (protonpompremmer, PPI) om de kans op een maagbloeding te verkleinen. De helft van de deelnemers was 75 jaar of ouder. Ze werden gevolgd gedurende maximaal elf jaar.

Tijdens de in totaal 13.509 jaren dat de patiënten gevolgd werden trad bij 405 patiënten voor het eerst een bloeding op (218 gatrointestinale, 45 intracraniale en 142 andere bloedingen). Het optreden van milde bloedingen was niet leeftijdafhankelijk. Maar vanaf 75-jarige leeftijd nam de kans op ernstige bloedingen met het drievoudige toe, terwijl de kans op fatale bloedingen met het vijfvoudige significant toenam. Het risico van bloedingen in het maagdarmstelsel nam vanaf een leeftijd van 75 jaar significant met het viervoudige toe. De kans op gastrointestinale bloedingen met blijvende of fatale gevolgen nam zelfs met het tienvoudige significant toe bij personen van 75 jaar en ouder. Vanaf deze leeftijd overleed bijna de helft van de patiënten (47%) aan de gevolgen van een gastrointestinale bloeding. Het gebruik van protonpompremmers kan de kans op dergelijke bloedingen verkleinen. Het aantal patiënten dat met een PPI behandeld moet worden om binnen vijf jaar één schadelijke of fatale maagbloeding te voorkomen (Number Needed to Treat, NNT) bedraagt 338 voor personen jonger dan 65 jaar. Voor personen vanaf een leeftijd van 85 jaar neemt de NNT fors af naar 25 personen.

Oudere patiënten die behandeld worden met acetylsalicylzuur hebben een hoge kans op een ernstige dan wel fatale bloeding. Het gebruik van PPI om de kans op een maagbloeding te verkleinen is volgens de wetenschappers aan te raden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Aspirine minder onschuldig dan gedacht

Het bekende aspirientje, door velen vaak dagelijks geslikt om hart- en vaatziekten te voorkomen, blijkt minder gezond dan algemeen wordt aangenomen. Volgens Britse onderzoekers profiteren mannen met een lage bloeddruk meer van aspirine dan mannen met een hogere bloeddruk. Met name de kans op beroertes en kransvatziekte vermindert. De kans op bloedingen bestaat echter altijd. Bij een hogere bloeddruk verdwijnt zelfs de beschermende werking en is de kans op ernstige bloedingen vergroot. Het verband tussen bloeddruk en bloedingen moet zeker in acht worden genomen bij het voorschrijven van aspirine. Het is niet de bedoeling patiënten die al tijden aspirine gebruiken te laten stoppen. Mogelijk is hier een belangrijke ontdekking gedaan en leidt verder, diepgaander onderzoek tot een duidelijker beeld van de risico’s van aspirine, aldus de Britse onderzoekers. Aan het onderzoek werkten 5.000 mannen mee in de leeftijd van 45 tot 69 jaar die allen een verhoogde kans op kransvataandoeningen hadden. Niemand in de groep had echter recentelijk last van hartproblemen gehad.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+