Astma en meervoudig onverzadigde vetzuren

In het tijdschrift Thorax publiceerde een Australische studiegroep dit jaar een onderzoek over de potentiële risicofactoren voor astma bij kinderen tot vijf jaar. Hiertoe werden twee groepen jonge kinderen afkomstig uit twee provincieplaatsen in Australië vergeleken: de kustplaats Lismore met een overwegend vochtig klimaat en Wagga Wagga in het droge binnenland. In totaal namen duizend jonge kinderen aan de studie deel. Er werd gesproken van astma wanneer eerder astma was gediagnosticeerd, aanvallen van benauwdheid en piepende ademhaling in de voorafgaande twaalf maanden waren opgetreden en in deze periode anti-astmamedicijnen waren gebruikt. Voorts werd de erfelijke constitutie, atopie, vastgesteld door huidtests op zes gangbare allergenen.Astma bleek positief bij 22% van de kinderen uit Lismore en bij 18% afkomstig uit Wagga Wagga. Als significante risicofactoren voor astma kwamen naar voren: atopie (2,35 maal zo grote kans), één van de ouders met astma (2,05 zo grote kans), een ernstige luchtweginfectie in de voorafgaande twee jaar (1,93 zo grote kans), een hoge inname van meervoudig onverzadigde vetzuren met de voeding (2,03 zo grote kans). Een significante verlaging van het risico op astma bleek verbonden met borstvoeding (41% kans) en het hebben van drie of meer naaste bloedverwanten (16% kans). Al deze getallen waren significant.Van alle onderzochte, potentieel veranderbare factoren bleken de inname van meervoudig onverzadigde vetzuren en borstvoeding van de grootste invloed. Kinderen die atopie hadden, bleken 2,5 maal vaker in het recente verleden astma te hebben gehad vergeleken met niet-atopische kinderen, indien voor de significante risicofactoren was gecorrigeerd

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+