Astma vebertert met magnesium

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

3 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Suppletie met magnesium heeft een gunstig effect bij volwassen personen met astma.
Objectief werd vastgesteld dat magnesium leidde tot een betere bronchiale respons op histamine en een verbetering van de PEFR (Peak Expiratory Flow Rate; dit is de maximaal te bereiken volumestroom bij een geforceerde uitademing). Subjectief ervoeren de proefpersonen een betere astmacontrole en een betere kwaliteit van leven.
Aan de studie namen 55 mannelijke en vrouwelijke proefpersonen deel in de leeftijd van 21 tot 55 jaar die een milde tot matige vorm van astma hadden. De proefpersonen gebruikten alleen luchtwegverwijders en inhalatiecorticosteroïden. Ze werden willekeurig verdeeld in twee groepen en kregen gedurende 6,5 maand dagelijks 340 mg magnesium (als cirtaat, 2 keer 170 mg) of een placebo. De magnesiumstatus werd onder andere bepaald door markers in het bloedserum en de urine. Bij de proefpersonen werd een histamine provocatietest (test waarbij met de prikkelende stof histamine de gevoeligheid van de luchtwegen wordt vastgesteld) en een longfunctietest uitgevoerd. Daarnaast vulden de proefpersonen vragenlijsten in over de astmacontrole en de kwaliteit van leven. Tenslotte werden ontstekingsstoffen bepaald in het bloed waaronder CRP (C-reactief proteïne) en werd de concentratie van stikstofoxide (NO) in de uitgeademde lucht gemeten.
De hoeveelheid histamine die noodzakelijk was voor een afname van 20% FEV1 bleek na 6 maanden significant toe te nemen in de magnesiumgroep ten opzichte van het begin van de behandeling. Dit is een indicatie voor een verbeterde longfunctie. Daarnaast verbeterde de PEFR significant met 5,8%. De score op zowel de astmacontrole als de kwaliteit van leven was eveneens significant verbeterd in de magnesiumgroep. Ondanks deze resultaten werd geen significante verandering gevonden in de markers van de magnesiumstatus.
Geconcludeerd kan worden dat magnesiumsuppletie bij volwassen personen met astma leidt tot een objectieve en subjectieve verbetering van de astma.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen