Belang van foliumzuur voor vruchtbaarheid mannen

Wetenschappers hebben ontdekt dat naarmate de mannelijke zaadvloeistof een lagere concentratie foliumzuur bevat, de zaadcellen meer genetische schade vertonen.
De studie betrof 251 mannen die samen met hun partner een IVF- of ICTI-behandeling ondergingen. Op basis van de gemeten concentratie zaadcellen en bewezen vruchtbaarheid was bij 70 van hen een normale en bij 63 een verminderde vruchtbaarheid vastgesteld.
Er werden zowel metingen verricht ter bepaling van de vitamine B-status als de homocysteïnespiegel. Dit om te kijken of deze waarden verband hielden met de verschillende parameters voor spermakwaliteit en de mate waarin de zaadcellen genetische schade vertoonden. Als marker voor genetische schade werd de DNA-fragmentatie-index vastgesteld.
Belangrijke vondst was dat, binnen de subgroep van vruchtbare mannen, een lagere concentratie foliumzuur in de zaadvloeistof gepaard ging met een grotere DNA-fragmentatie in de zaadcellen. Binnen de totale groep van vruchtbare en verminderd vruchtbare mannen bleek daarnaast dat de concentraties foliumzuur in de zaadvoeistof significant verband hielden met die in het bloed.
De onderzoekers stellen naar aanleiding van hun bevindingen dat een tekort aan foliumzuur in de zaadvloeistof van mannen een mogelijke zeer nadelige factor is met betrekking tot de genetische stabiliteit van zaadcellen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

5

Gratis artikelen

Abonnement | Login