Bepaling vitamine D-concentratie zinvol

Bepaling van de vitamine D-concentratie in de vorm van 25(OH)D is een goede weergave van de vitamine D-status op de lange termijn.
Aan de studie namen 29 personen deel waarbij gedurende een periode van 5 jaar driemaal de vitamine D-status werd gemeten (bij het begin, na 1 en na 5 jaar). De bloedmonsters werden het hele jaar door verzameld. Wel werd bij iedere proefpersoon het bloed in dezelfde maand afgenomen. Met behulp van statistiek werd de variatie binnen een persoon en tussen de personen berekend. Verder werd de Spearman rangcorrelatie berekend om de samenhang tussen de opeenvolgende bloedmonsters te bepalen.
De variatie binnen een persoon was 15% en de correlatie coëfficiënt tussen de personen was 0,71. De Spearman rangcorrelatie tussen het begin en 1 jaar, 1 en 5 jaar en tussen het begin en 5 jaar was respectievelijk 0,65; 0,61 en 0,53. Bij een correlatie van 1 is sprake van een perfecte samenhang. De correlatie bleek sterker wanneer alleen de gegevens van blanke personen (exclusief personen van Spaanse afkomst) in de analyse werden meegenomen.
Geconcludeerd kan worden dat het zinvol is om de concentratie 25(OH)D te bepalen als maat voor de vitamine D-status, ook op de lange termijn.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+