Betere bestrijding H. pylori met probiotica

Suppletie met probiotica verbetert de effectiviteit van de standaard farmacologische behandeling voor bestrijding van Helicobacter pylori (H. pylori). Ook treden als gevolg van de gecombineerde behandeling met probiotica minder negatieve bijwerkingen op.

De studie betrof 352 patiënten met een H. pylori-infectie. Ze werden in twee willekeurige groepen verdeeld. Beide groepen kregen gedurende 1 week de voor de bestrijding van H. pylori gebruikelijke standaard tripeltherapie, bestaande uit 2 soorten antibiotica en een protonpompremmer. Eén van de twee groepen kreeg bovendien probiotica, Bacillus subtilis en Streptococcus faecium, ook nog 8 weken na de behandeling.

Na beëindiging van de behandeling was het aantal H. pylori-bacteriën bij de personen die tevens gesuppleerd werden met probiotica sterker afgenomen dan bij degenen die geen probiotica hadden gekregen. Het afnamepercentage was 84% in de probioticagroep tegen 73% in de groep die alleen tripeltherapie kreeg. Daarnaast toonde de groep zonder de probiotica vergeleken met de probioticagroep vaker de aan tripeltherapie gerelateerde negatieve bijwerkingen, zoals diarree.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+