Bevende patiënt. Loodvergiftiging?

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

3 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Tremor essentialis (TE), ook wel syndroom van Minor genaamd, is een neurologische aandoening gekenmerkt door beven van de handen en/of het hoofd, welke erger wordt bij stress. Ook met de leeftijd verergert de toestand. Het algemeen voorkomen van TE in de bevolking ligt tussen 1 en 6%. Bij personen boven de zestig jaar kan dit 20% bedragen. Als zodanig is TE één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen.
Lood is een algemeen voorkomend toxisch mineraal dat neurologische aandoeningen kan veroorzaken. Blootstelling aan relatief lage concentraties gedurende langere tijd is verbonden met stoornissen in de geestelijke ontwikkeling en intellectuele prestaties van jonge kinderen alsmede lagere scores in cognitieve tests door volwassenen.
Door het Neurological Institute van Columbia University in New York werd een studie uitgevoerd om de hypothese te onderzoeken of TE geassocieerd is met blootstelling aan lood. Een groep van 143 patiënten met TE en 143 geselecteerde controlepersonen werden onderzocht op loodconcentratie in volbloed. TE werd vastgesteld via een tremortest welke werd vastgelegd op video. De carrière met aandacht voor beroepsmatige blootstelling aan lood werd beoordeeld door een gespecialiseerde bedrijfsarts.
Bij de TE-patiënten bleek de gemiddelde loodconcentratie in volbloed significant hoger dan bij de controlepersonen: 3,3 tegen 2,6 mcg/dl. Na correctie voor storende factoren bleef de significante associatie tussen TE en loodconcentratie bestaan. Loodconcentraties lager dan 10 mcg/dl werden geacht veilig te zijn.
Tenslotte merken de onderzoekers op dat een associatie tussen de volbloedconcentratie voor lood en TE inderdaad werd vastgesteld. Maar dat vervolgonderzoek nodig is om vast te stellen of het een oorzakelijk verband betreft. Het is niet uit te sluiten dat TE-patiënten een afwijkende stofwisseling voor lood hebben waardoor hogere blootstelling van zenuwweefsel tot de aandoening heeft geleid.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen