Beweging van groot belang voor leerproces kinderen

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

6 min

Per 48 uur kun je als gast 5 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 5.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Lichaamsbeweging heeft alles te maken met fitheid, concentratievermogen en schoolprestaties. Uit de meest recente gegevens van het National Center for Health Statisticsblijkt dat 14% van de 6- tot 11-jarige kinderen in de Verenigde Staten te dik is. Eén van de laatste onderzoeken meldde zelfs dat maar liefst 32% van de kleuters in Florida te zwaar waren. Veel ouders en leraren zijn zich er niet of nauwelijks van bewust wat het belang van lichaamsbeweging is. Ze zien de oefeningen doorgaans slechts als middel om calorieën te verbranden of energie te verbruiken. De jongste onderzoeken tonen echter aan dat lichaamsbeweging de hersenen stimuleert en dat hiermee het vermogen om dingen te leren, toeneemt. Volgens Jane Healy, psychologe en deskundige op het gebied van educatie, vormt beweging de basis voor het opbouwen van kennis. Ook hecht zij grote waarde aan de invloed van muziek in de kleutertijd. Muziek stimuleert de hersendelen voor rekenen en lezen, aldus Healy. Olga Jarrett, onderzoeker aan de Georgia State University, deed ook onderzoek naar de relatie tussen beweging en leren bij kinderen. Ze observeerde leerlingen uit groep 6 die net vakantie gehad hadden en op dagen dat ze al weer een tijdje naar school gingen. Het viel op dat vlak na de vakanties de aandacht van kinderen veel beter was dan op de andere dagen. Jarrett maakte hieruit op dat het belang om buiten te spelen voor het leerproces van het kind erg groot was. Met haar onderzoek kon ze aantonen dat er een verband bestond tussen minder buiten spelen en 'de aandacht erbij houden' in de klas. Healy bevestigt eveneens dit verband en voegt daar nog aan toe dat kinderen, dankzij veranderingen in chemische evenwichten in de hersenen, nadat ze buiten gespeeld hebben zich vaak blijer voelen. Echter niet elke vorm van beweging stimuleert de hersenen. Opgelegde lichaambeweging zoals bij gymnastieklessen zijn meer stimulerend voor de fitheid van het hart. Belangrijk is vooral de spontane lichaamsbeweging, zoals bijvoorbeeld bij sport en spel in de straat gedaan wordt. Deze is erg belangrijk bij het stimuleren van de hersenen. Observationeel onderzoek onder kleuters aan de University of Florida van Betsy Hernandez leerde dat zelfs op deze leeftijd al speelpatronen ontstonden waarbij kinderen, zelfs in de speeltuin, al erg veel stil zaten. De tijdsinvestering die kinderen op deze leeftijd doen in 'computeren' en TV-kijken doet ook al niet veel goed wat de ontwikkeling van lichaam en geest betreft. Ondertussen zijn er meer deskundigen die de relatie beweging en kennisontwikkeling bezighoudt. Vaak geven zij ouderen aanwijzingen over kinderen zoals hieronder staat beschreven. TIPS: Kinderen die een eigen huissleutel hebben, behoren vaak tot de groep die de minste lichaamsbeweging krijgt. Wees er zeker van, ook al doen ze aan (team)sport dat ze genoeg tijd en kans hebben om buiten te kunnen spelen. Koud weer is geen reden om kinderen binnenshuis te houden. Pak ze stevig in en laat ze maar buiten spelen. Kinderen die fysiek gehandicapt zijn, moeten voor zover mogelijk hun lichaam bewegen om hersenactiviteit en -ontwikkeling te kunnen stimuleren. Ouders zijn vaak het voorbeeld van kinderen. Ouders die niet of nooit aan lichaamsbeweging doen, stimuleren doorgaans hun kinderen ook niet. Zijn de volgende vragen met 'ja' te beantwoorden? Is het kind tenminste een uur dagelijks met een vorm van lichaamsbeweging bezig? Vermaakt het kind zich? Is er aandacht voor het feit dat het kind zich vermaakt? Doet het kind aan ouderwetse spelletjes, zoals in bomen klimmen, fietsen, met ballen gooien? Wordt het kind aangespoord om naast (team)sport, ook actief in en om het huis te spelen?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen