Bietensapconcentraat verlaagt bloeddruk

Suppletie met een bietensapconcentraat verlaagt de bloeddruk bij personen met overgewicht.

In de studie werden 24 obese personen met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar willekeurig verdeeld in twee groepen. Ze kregen gedurende drie weken dagelijks een supplement met een bietensap- of een zwarte bessenconcentraat. Ze werden gevolgd tot een week na de suppletieperiode (week 4). De bloeddruk werd bepaald met behulp van drie methoden: een klinische bloeddrukmeting tijdens rust, een ambulante bloeddrukmeting gedurende 24 uur en dagelijkse thuismetingen. De eerste twee methoden werden bij aanvang van de studie en na drie en vier weken uitgevoerd.

Suppletie met het bietensapconcentraat had na drie weken geen significant effect op de klinische bloeddrukwaarden en de 24-uurs bloeddrukwaarden. Wel leidde suppletie tot een significante daling van de bovendruk met gemiddeld 7 mmHg tijdens de thuismetingen. Dit effect bleef echter uit toen gestopt werd met suppletie in de vierde week.

Al eerder is een bloeddrukverlagend effect van bietensap aangetoond. De huidige studie laat zien dat een bietensapconcentraat ook zinvol is bij oudere, obese personen. Het effect wordt vermoedelijk bewerkstelligd door een verhoogde beschikbaarheid van stikstofmonoxide. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+