Bij ontstekingen DHA effectiever dan EPA

Suppletie met het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) is effectiever dan eicosapentaeenzuur (EPA) voor wat betreft de reductie van inflammatie en vetzuren in het bloed.

Aan de studie namen 154 personen deel met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten vanwege buikvet en laaggradige ontstekingsreacties. In willekeurige volgorde kregen de deelnemers gedurende periodes van tien weken dagelijks 2,7 gram DHA, 2,7 gram EPA en eenzelfde hoeveelheid maïsolie. De tussenperiodes bedroegen telkens negen weken.

Suppletie met het omega 3-vetzuur DHA leidde tot een significant sterkere afname van de proinflammatoire cytokine interleukine-18 (IL-18) in vergelijking met suppletie met EPA (-7% versus -0,5%). Tevens was er onder invloed van DHA-suppletie een grotere toename van adiponectine in vergelijking met suppletie met EPA (+3% versus -1%). Een verlaagde concentratie van dit eiwit is in verband gebracht met insulineresistentie. Er werd geen significant verschil gezien tussen beide omega 3-vetzuren voor wat betreft de concentraties van de ontstekingsmarkers CRP, IL-6 en TNF-alfa. In vergelijking met EPA leidde DHA-suppletie tot een significant grotere reductie van het triglyceridengehalte, de cholesterolratio (totaal cholesterol gedeeld door HDL-cholesterol) en een grotere stijging van het LDL-cholesterolgehalte. De toename van het LDL-cholesterolgehalte was voor mannen statistisch significant, maar niet voor vrouwen.

Het omega 3-visvetzuur DHA lijkt effectiever dan EPA voor wat betreft verlaging van ontstekingsstoffen en een verbetering van het vetspectrum in het bloed.

Meer over ontstekingen?

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+