Biologische beschikbaarheid van vitamine D bij overgewicht

Personen met overgewicht hebben veelal lage plasmawaarden voor 25-hydroxyvitamine D, de vorm welke in de lever wordt geproduceerd. Tevens hebben obese personen een verhoogd niveau van parathormoon. Het verband tussen vitamine D tekorten en obesitas werd door dr. Jacobo Wortsman en collega’s nader bestudeerd. Twee groepen van 19 gezonde personen met een body mass index van 25 of minder werd vergeleken met een groep van 19 obese personen met een BMI hoger dan 30. Zij namen deel aan een bestralingstest met ultravioletlicht B (UV-B) en een orale toediening van vitamine D2. De basale waarden voor vitamine D3 in het serum voor de UV-B bestraling waren vrijwel gelijk. In de bloedsomloop was 24 uur na de bestraling bij beide groepen de concentratie vitamine D3 significant gestegen. Bij de controlepersonen was de gemiddelde waarde in het serum 45 nanomol per liter; bij de obese personen 23 nanomol per liter. De waargenomen veranderingen weerspiegelen de synthese en het transport van vitamine D3 van de huid naar de bloedsomloop. Bij de personen met overgewicht was de toename in vitamine D3 57% lager. Na orale toediening van 50.000 I.E. (1,25 milligram) vitamine D2 werd er een opvallend verschil in kinetiek gevonden. Doorslaggevend hierin was de relatie tussen de BMI en de piekwaarde van vitamine D2 in het serum. Eenzelfde correlatie werd gevonden voor bestraling met UV-B. Uit de verkregen gegevens concluderen de onderzoekers dat obese personen lagere basale waarden hebben voor 25-hydroxyvitamine D dan niet-obese personen. Vitamine D is een vetoplosbaar vitamine dat gemakkelijk in depotvet wordt opgeslagen. De met overgewicht verbonden tekorten aan vitamine D zijn waarschijnlijk het gevolg van een verminderde biologische beschikbaarheid van vitamine D3 vanuit onderhuids vetweefsel en de voeding door opslag in depotvet.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+