Bloedvaten: visvetzuren effectiever dan curcumine

Suppletie met omega 3-visvetzuren werkt significant gunstig op de bloedvaten voor hart en hersenen. Dit effect werd niet gezien na suppletie met curcumine.

Aan het onderzoek namen 152 proefpersonen deel. Ze waren in een leeftijd van 50 tot 80 jaar en hadden overgewicht (BMI tussen 25 en 40 kg/m2). De deelnemers kregen gedurende zestien weken dagelijks 160 mg curcumine, 2000 mg EPA met 400 mg DHA of een combinatie van beiden. Vervolgens werd het effect van suppletie op diverse cardiovasculaire biomarkers bepaald.

Bij mannen leidde suppletie met omega 3-visvetzuren tot een significante afname van vaatstijfheid in de hersenen. Tevens leidde suppletie met de visvetzuren tot een significante daling van de hartslag met gemiddeld 3%. Het triglyceridengehalte daalde significant met gemiddeld 24%, terwijl het gunstige HDL-cholesterolgehalte significant toenam met 8%. De stijging van het HDL-cholesterolgehalte in combinatie met een lichte daling van de bloeddruk leidde tot een reductie van het cardiovasculair risico met gemiddeld 12%. Dit werd bepaald middels een risico-scoremodel (Framingham Cardiovascular Disease Risk Score). Curcumine had geen significant effect op deze biomarkers, ook niet in combinatie met de omega 3-visvetzuren.

Suppletie met de omega 3-visvetzuren EPA en DHA verbetert de endotheelfunctie van de bloedvaten in de hersenen en heeft een gunstige invloed op andere cardiovasculaire biomarkers, zo blijkt uit de resultaten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

5

Gratis artikelen

Abonnement | Login