Borstvoeding en blootstelling aan chemicaliën op de werkplek

Dit artikel geeft een overzicht van verschillende soorten chemicaliën op de werkplek die de borstvoeding van lacterende vrouwen kan verontreinigen en de mogelijke risico’s hiervan voor de babies. Een overzicht van de literatuur van de Environmental Protection Agency laat zien dat babies via borstvoeding veel chemische stoffen binnen kunnen krijgen. Het artikel geeft een uitgebreide lijst van chemicaliën die gevonden zijn in borstvoeding. Het artikel richt zich op beroepsstoffen en stoffen in de werkomgeving, onder andere metalen zoals cobalt, koper, lood, mangaan, kwik en zink. Bovendien wordt een opsomming gegeven van organochloor verbindingen zoals DDT, PCB’s en vluchtige organische oplosmiddelen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+