Cacao-flavonolen voor het brein

Al langer is bekend dat flavanolen in cacao een gunstig effect hebben op de endotheelfunctie van de bloedvaten en zodoende de doorbloeding verbeteren. Nu blijkt dat ze in het brein een soortgelijke werking hebben.

Voor het onderzoek werden achttien proefpersonen geselecteerd. Ze rookten niet en waren gezond. Op twee afzonderlijke momenten consumeerden de proefpersonen cacao met en zonder flavanolen. Twee uur na inname ademden de proefpersonen lucht in met 5% koolstofdioxide teneinde hypercapnie te induceren. Bij hypercapnie is sprake van een overmatig koolstofdioxidegehalte in het bloed. Vervolgens werd het effect van de bloedvaten in het brein op hypercapnie onderzocht.

De inname van cacaoflavanolen leidde tot een snellere en grotere zuurstofcapaciteit van het brein als reactie op hypercapnie. Dit betekende dat onder invloed van flavanolen de doorbloeding van het brein als reactie op hypercapnie toenam. De maximale zuurstofvoorziening van het brein was driemaal hoger na inname van de flavanolen. Bovendien werd de maximale zuurstofcapaciteit een minuut eerder bereikt dan na consumptie van de flavanolarme cacao. De inname van flavanolen ging bovendien gepaard met een betere score op moeilijke geheugentesten. Inname van de cacaoflavanolen leidde tot een 11% snellere uitvoering van moeilijke geheugentaken.

De resultaten suggereren dat cacaoflavanolen in het brein een soortgelijk effect hebben op de bloedvaten als elders in het lichaam. Het effect wordt vermoedelijk bewerkstelligd door een verhoogde beschikbaarheid van stikstofoxide (NO).

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+