Calcium en alcohol en hypertensie

In enkele grote epidemiologische studies worden soms niet consistente resultaten gevonden voor de relatie calcium en hypertensie. In de Nurses Health Study, waaraan 58218 vrouwen deelnamen werd een beschermende relatie gevonden tussen calcium uit de voeding en hypertensie. In de Health Professionals Follow-up Study, waarin 30681 mannen waren betrokken, werd een significante beschermende relatie voor calcium niet gevonden. Een kleinere studie met 7073 mannen in de tien jaar durende NHANES-I Epidemiologic Follow-Up Study vond een protectieve trend bij vrouwen. De gevonden tegenstrijdige uitkomsten doen vermoeden dat er sprake is van interactie met een variabele factor. Statistische analyses van gegevens uit de NHANES-I vervolgstudie toonde significante interacties met frequent gebruik van alcohol. De conclusie van de bevindingen lijkt, dat een beschermend effect van calciumrijke voedingsmiddelen ten aanzien van de ontwikkeling van hypertensie negatief beïnvloed kan worden door de consumptie van alcoholische dranken.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+