Calcium uit zuivel niet werkzaam bij hypertensie

In een groot aantal studies werd gevonden dat extra calcium resulteerde in het verlagen van de bloeddruk. Tevens bestaan er onderzoeken waarin geen effect werd gevonden. Het onderzoek van dr. S Kynast-Gales van het Department of Food Science and Human Nutrition te Washington in de Verenigde Staten, vond ook geen bloeddrukverlagend effect van de extra inname van calcium via de voeding. Opge­merkt moet worden dat in dit onderzoek de gemiddelde inname van cafeïne uit koffie en cola 500 milligram per dag bedroeg. Dertien mannen met verhoogde bloeddruk consumeerden respectievelijk 400 milli­gram of 1500 milligram calcium uit zuivelprodukten. Er was geen verschil in bloed­druk tussen de mannen met de lage calciuminname of hoge calciuminname. De serumwaarden voor ioniseerbaar calcium verschilden niet. Bij de hoge calciuminname verlaagden wel de serumwaarden voor parathormoon. De verhoudingswaarden van calcium/creatinine in de urine waren verhoogd bij de hoge calciuminname. Een voeding met 1500 milligram calcium per dag gedurende vier weken bleek in dit onderzoek geen significante verlaging van de bloeddruk of sterke wijzigingen in de calciumstofwisseling te bewerkstelligen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+