Calcium verlaagt de bloeddruk

Calcium staat al enige tijd in de belangstelling in verband met het reguleren van de bloeddruk. Aanleiding was de waarneming dat in gebieden met hard water, waar dus relatief veel calcium in voorkomt, minder sterfte aan hart- en vaatziekten optrad. Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Sindsdien is er veel meer onderzoek op dit gebied verricht. Onlangs heeft men de gegevens uit alle tot dusver uitgevoerde onderzoeken samengevoegd en geanalyseerd. Uit deze meta-analyse bleek duidelijk dat inname van extra calcium als supplement een daling van de bloeddruk tot gevolg had. Dit gold zowel voor mensen met een hoge bloeddruk als voor de gemiddelde bevolking. Toch was het effect niet zo groot dat de onderzoekers willen pleiten voor het gebruik van calciumsupplementen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+