Calciumsuppletie en nierstenen

Het verband tussen de inname van calcium en de vorming van nierstenen werd onderzocht in de 12 jaar durende Nurses Health Study, waarbij 91.731 vrouwen betrokken waren. Bij de aanvang van het onderzoek had geen van de vrouwen ooit nierstenen gehad. Tijdens de follow-up ontstonden bij 864 vrouwen nierstenen. De meeste nierstenen bestonden uit calciumoxalaat. Het bleek dat een hogere inname van calcium via de voeding de kans op nierstenen verlaagde, terwijl de inname van calciumsupplementen gepaard ging met een verhoogd risico op nierstenen. Van de vrouwen die een supplement innamen, deed 67% dat buiten de maaltijden om. Verhoging van de calciuminname via de voeding verhoogt de calciumuitscheiding in de urine (verhoging kans op nierstenen!) en vermindert de oxalaatuitscheiding via de urine (verlaging kans op nierstenen!). Calcium verlaagt namelijk de opname van oxalaat uit de voeding. Een hogere inname van calcium via de voeding geeft geen grotere kans op nierstenen, omdat de opname van oxalaat gelijktijdig wordt geremd. Dit is echter niet het geval als een calciumsupplement buiten de maaltijd om ingenomen wordt. In dit geval is er naast een verhoogd aanbod van oxalaat ook meer calcium aanwezig. Dit probleem kan mogelijk opgelost worden door calcium in combinatie met magnesium in te nemen. Diverse studies hebben aangetoond dat inname van 200 tot 500 mg magnesium per dag de kans op nierstenen met 90% vermindert. Magnesium in de urine verhindert de vorming van stenen door het in oplossing houden van calciumoxalaat.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+