Chemicaliën debet aan ontwikkelingsstoornissen

De blootstelling aan bepaalde chemicaliën is mede debet aan de stijgende prevalentie van neurologische ontwikkelingsstoornissen waaronder ADHD, autisme en dyslexie. Dit concluderen wetenschappers in het tijdschrift The Lancet Neurology.

De wetenschappers schreven reeds in het jaar 2006 een review over de relatie tussen chemicaliën en ontwikkelingsstoornissen. Er werden destijds vijf neurotoxische stoffen aangetoond, te weten: lood, methylkwik, polychloorbifenylen (PCB’s), arseen en tolueen. Sinds 2006 kunnen – op basis van epidemiologische studies – hieraan zes nieuwe stoffen worden toegevoegd, te weten: neurotoxisch mangaan, fluoride, chloorpyrifos, dichloordifenyltrichloorethaan (DDT), tetrachloorethyleen en polybroomdifenylethers (PBDE’s). Zo is het oplosmiddel tetrachloorethyleen gerelateerd aan ADHD en is van bepaalde pesticiden bekend dat ze de cognitieve ontwikkeling vertragen. Naar verwachting kunnen nog meer stoffen aan de lijst worden toegevoegd. Het gaat hierbij om stoffen die zich onder andere bevinden in speelgoed, kleding en meubels.

De wetenschappers pleiten ervoor dat zowel bestaande als nieuwe chemicaliën worden getest alvorens ze als ‘veilig’ worden beschouwd. Hiertoe moeten internationaal richtlijnen worden opgesteld. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+