Citrusvrucht- en olijfbladextract verlagen cardiovasculair risico

Suppletie met een extract van grapefruit, bittersinaasappels en olijfbladeren verkleint mogelijk de kans op hart- en vaatziekten.

Aan het onderzoek namen 96 gezonde proefpersonen deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Gedurende acht weken kregen ze dagelijks het supplement of de placebo. Het supplement bestond uit een grapefruit-, bittersinaasappel- en een olijfbladextract en bevatte 250-300 mg flavanonglycosiden, 175-200 mg flavonen en 85-90 mg polyfenolen uit olijven. Vervolgens werd het effect van het supplement op cardiovasculaire biomarkers gemeten.

Onder invloed van suppletie nam de endotheelafhankelijke vaatverwijding (Flow Mediated Dilatation, FMD) significant toe ten opzichte van vóór suppletie en ten opzichte van de placebo. Zowel de boven- als onderdruk namen af. Ten opzichte van de placebo was de daling van de onderdruk (diastolische bloeddruk) significant. In de suppletiegroep nam het totale cholesterolgehalte af met gemiddeld 0,35 mmol/l. In de placebogroep was dit slechts de helft (gemiddeld 0,17 mmol/l). Onder invloed van suppletie daalde het LDL-cholesterolgehalte gemiddeld met 0,23 mmol/l, terwijl het gunstige HDL-cholesterolgehalte met gemiddeld 0,04 mmol/l toenam. In de placebogroep werd daarentegen een toename van het LDL- en een afname van het HDL-cholesterolgehalte gezien. Suppletie leidde bovendien tot een opmerkelijk forse daling van geoxideerd LDL met gemiddeld 8,9 mmol/l. Dit ging gepaard met een significante daling met gemiddeld 30% van de concentratie proteïnecarbonyl, een biomarker voor oxidatieve stress. Ook de concentratie van de ontstekingsstof IL-6 nam significant af na suppletie met de extracten.

Een combinatie van grapefruit-, bittersinaasappel- en olijfbladextract kan bijdragen aan het verlagen van het cardiovasculaire risico, zo blijkt uit de resultaten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+