Coeliakie door gluten op jonge leeftijd?

Jonge kinderen die veel gluten binnenkrijgen, hebben meer kans op de auto-immuunziekte coeliakie, zo blijkt uit een Zweedse studie. De hoeveelheid gluten blijkt een voornamere factor dan het al of niet hebben gehad van borstvoeding of het tijdstip waarop met vaste voeding wordt gestart.

De basis voor de studie vormt een cohort van 8700 kinderen met een genetisch verhoogd risico van coeliakie. De kinderen waren afkomstig uit vier landen, te weten: Zweden, Finland, Duitsland en de Verenigde Staten.

De hoeveelheid gluten die kinderen tot een leeftijd van twee jaar binnenkregen bleek gerelateerd aan het risico van coeliakie. Kinderen die meer dan vijf gram gluten per dag consumeerden hadden tweemaal zoveel kans op de aandoening in vergelijking met kinderen die minder gluten binnen kregen. Ook zagen de wetenschappers dat de voedingsgewoonten verschilden per land en dat Zweedse kinderen meer kans hadden op het krijgen van de aandoening in vergelijking met kinderen uit andere landen.

In een nieuwe studie willen de wetenschappers de relatie tussen de hoeveelheid gluten en de kans op coeliakie verder onderzoeken in een cohort met meer deelnemers en een langere volgperiode. Ook willen ze onderzoeken of probiotica het risico van de auto-immuunziekte kan beïnvloeden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Coeliakie door gluten op jonge leeftijd?

Jonge kinderen die veel gluten binnenkrijgen hebben meer kans op de autoimmuunaandoening coeliakie, zo blijkt uit een Zweedse studie. De hoeveelheid gluten die kinderen binnenkrijgen blijkt een voornamere factor dan het al of niet hebben gehad van borstvoeding of het tijdstip waarop met vaste voeding wordt gestart.

De basis voor de studie vormt een cohort van 8700 kinderen met een genetisch verhoogd risico van coeliakie. De kinderen waren afkomstig uit vier landen, te weten Zweden, Finland, Duitsland en de Verenigde Staten.

De hoeveelheid gluten die kinderen tot een leeftijd van twee jaar binnenkregen bleek gerelateerd aan het risico van coeliakie. Kinderen die meer dan vijf gram gluten per dag consumeerden hadden tweemaal zoveel kans op de aandoening in vergelijking met kinderen die minder gluten binnenkregen. Ook zagen de wetenschappers dat de voedingsgewoonten verschilden per land en dat Zweedse kinderen meer kans hadden op het krijgen van de aandoening in vergelijking met kinderen uit andere landen.

In een nieuwe studie willen de wetenschappers de relatie tussen de hoeveelheid gluten en de kans op coeliakie verder onderzoeken in een cohort met meer deelnemers en een langere volgperiode. Ook willen ze onderzoeken of probiotica het risico van de autoimmuunaandoening kan beïnvloeden.

 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+