Coënzym Q10 met vitamine E mogelijk gunstig bij suikerziekte

Suppletie met de krachtige antioxidanten coënzym Q10 (CoQ10) en vitamine E is een mogelijk geschikte therapie om het risico van complicaties als gevolg van suikerziekte te verminderen.

Uit de resultaten van een recente studie blijkt dat deze voedingsstoffen, toegediend aan zogenaamde GK-ratten, leidden tot verlaagde bloedspiegels voor HbA1c en verbetering in bepaalde onderdelen van het antioxidatieve afweersysteem. De GK-rat is een genetisch diermodel voor onderzoek naar diabetes type-2.

Voor het onderzoek werden de ratten in 4 groepen verdeeld. Eén groep diende als controlegroep. De overige groepen kregen gedurende 8 weken ofwel CoQ10, ofwel vitamine E, ofwel een combinatie van deze twee voedingsstoffen.

Het bleek dat de ratten die beide antioxidanten kregen aan het einde van de suppletieperiode significant verlaagde HbA1c-spiegels hadden. Ook lieten de ratten een verminderde vetoxidatie in de pancreas zien, maar dit bleek het ontstaan van laesies in dit orgaan niet te voorkomen. De als gevolg van suikerziekte verminderde CoQ10-spiegels bleven ondanks de suppletie laag. De bloedspiegel voor vitamine E liet aan het einde van de suppletieperiode wel een stijging zien.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+