Curcumine beperkt hersenschade na beroerte

De gele kleurstof curcumine, bestanddeel van geelwortel (Curcuma longa) is en antioxidant met onder andere neuroprotectieve eigenschappen. Het zou bescherming kunnen bieden tegen reperfusieschade, dat wil zeggen een hoge belasting met vrije zuurstofradicalen bijvoorbeeld na een beroerte waardoor hersendelen permanente schade oplopen. Uit recent onderzoek was naar voren gekomen dat bescherming van de bloedhersenbarrière kritisch zou zijn in de therapie na een beroerte.
Onderzoekers van de univeristeit van Nanjing in China trachtten meer inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme van curcumine tegen hersenschade. Een groep ratten kreeg 1 of 2 mg curcumine per infuus toegediend, 30 minuten na een focale cerebrale ischemie gevolgd door reperfusie.
De met curcumine behandelde ratten bleken, afhankelijk van de dosis, significant minder infarctvolume, minder verlies van neurologisch functioneren, een lagere sterfte, minder waterophoping in de hersenen en minder aankleuring door Evansblauw in de hersenen te hebben vergeleken met curcuminevrije dieren. Alle bevindingen wijzen op protectieve effecten van curcumine op de hersenen.
Voorts werd in celkweken van astrocyten gevonden dat curcumine de expressie van het enzym iNOS en de productie van stikstofoxide, verantwoordelijk voor verhoogde vorming van vrije radicalen, hielp afremmen. Tevens voorkwam curcumine vaatwandschade door vrijkomend peroxinitriet.
Volgens de onderzoekers is één van de mechanismen van de protectieve effecten van curcumine tegen cerebrale ischemie/reperfusieschade het blokkeren van de door peroxinitriet teweeggebrachte schade aan de bloedhersenbarrière.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+