Darmbacterie gerelateerd aan obesitas

Aanwezigheid van de darmbacterie Clostridium ramosum leidt bij muizen tot een verhoogde kans op overgewicht bij een vetrijk eetpatroon. C. ramosum behoort tot de bacteriestam Firmicutes. Veranderingen in het aandeel van Firmicutes en Bacteriodetes in de darmflora is al eerder in verband gebracht met obesitas.

De muizen werden verdeeld in drie groepen. In de eerste groep hadden de muizen een darmflora die overeenkwam met een vereenvoudigde humane darmflora van acht bacteriën met C. ramosum. De tweede groep muizen had dezelfde samenstelling van de darmflora zonder C. ramosum. Bij de muizen in de derde groep bestond de darmflora alleen uit C. ramosum. De muizen volgden gedurende vier weken een vetrijk of een vetarm voedingspatroon.

Onder invloed van het vetrijke eetpatroon was er geen verschil waarneembaar tussen de groepen voor wat betreft de totale energie-inname, verteringscapaciteit en concentraties van ontstekingsmarkers. Wel was er een significant verschil in lichaamsgewicht tussen de groepen muizen. Muizen in de eerste en derde groep (mét C. ramosum) namen significant meer toe in lichaamsgewicht en lichaamsvet in vergelijking met muizen die niet de C. ramosumbacterie hadden. Tevens bleek dat alle muizen die vetarme voeding kregen slank bleven. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van C. ramosum in de darmflora alleen leidt tot overgewicht in combinatie met een vetrijk voedingspatroon. Tevens bleek dat muizen in de eerste groep een hogere expressie hadden van glucose transporter 2 (Glut2) en het vetzuur translocase. Deze toename van transporters van glucose en vetzuren draagt mogelijk bij aan de gewichtstoename.

Mogelijk speelt de aanwezigheid van C. ramosum in de darmflora een rol bij het ontstaan van obesitas.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+