Depressief door vitamine D-tekort?

Een lage vitamine D-spiegel is gerelateerd aan een verhoogd risico van een depressie.
Om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen vitamine D en depressies werden gegevens gebruikt van de Cooper Clinic in Texas waar in de periode van november 2006 tot oktober 2010 bij meer dan 12.500 deelnemers de vitamine D-status was bepaald. Bij een score van 10 punten of meer op de zogenaamde ‘Center for Epidemiologic Studies Depression Scale’ (CES-D) was sprake van een depressie. Ook werd in de analyse rekening gehouden met reeds doorgemaakte depressies.
Bij een hoge vitamine D-spiegel was het risico van een actuele depressie 7% lager in vergelijking met een lage vitamine D-concentratie. Dit percentage bedroeg 10% bij personen die in het verleden een depressie hadden doorgemaakt.
De onderzoekers pleiten voor bepaling van de vitamine D-spiegel bij depressieve personen. Andersom kan het uitsluiten van een depressie bij personen met een lage vitamine D-status mogelijk zinvol zijn. Onduidelijk is nog of vitamine D-suppletie depressieve klachten kan doen verminderen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+