Diabeten gebaat met pre- en probiotica

Suppletie met een mix van pre- en probiotica heeft een gunstig effect bij diabetespatiënten.

Er namen 62 diabeten aan de studie deel. Ze hadden een leeftijd tussen 35 en 70 jaar. Met een tussenperiode van drie weken kregen ze gedurende telkens een periode van zes weken gewone voeding en voeding met pre- en probiotica. Aan de voeding met pre- en probiotica was Lactobacillus sporogenes (10^7 CFU) en 0,04 gram inuline toegevoegd. De controlevoeding had dezelfde samenstelling, maar zonder deze toevoeging. De diabeten kregen het supplement driemaal per dag.

Voeding met pre- en probiotica leidde tot een significante afname van de insulinespiegel in vergelijking met de controlevoeding. Ten opzichte van het begin van de suppletieperiode daalde de insulinespiegel met gemiddeld -1,75 μIU/ml onder invloed van de mix, terwijl deze met +0,95 μIU/ml toenam onder invloed van de controlevoeding. Ook liet de pre- en probioticamix een gunstig effect zien op het HDL-cholesterolgehalte en de triglyceridenspiegel. Bovendien nam de CRP-waarde significant af in de suppletiegroep ten opzichte van de controlegroep (-1058 ng/ml versus +95 ng/ml) en nam de concentratie van de antioxidant glutathion significant toe (320 μmol/l versus 20 μmol/l).

Suppletie met pre- en probiotica blijkt een positief effect te hebben op de metabole status van diabetespatiënten.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+