Dierproef: vitamine C en E bij longontsteking

In een studie bij muizen die blootgesteld werden aan sigarettenrook, bleek suppletie van vitamine C en E te beschermen tegen acute longontsteking als gevolg van sigarettenrook.
De muizen werden verdeeld in verschillende groepen. De controlegroep werd vijf dagen blootgesteld aan buitenlucht, terwijl de andere groepen vijf dagen werden blootgesteld aan sigarettenrook (3, 6, 9, 12 of 15 sigaretten per dag).
Na blootstelling aan sigarettenrook werd bij de muizen een verhoging gevonden van het aantal macrofagen en polymorfkernige leukocyten in hun longspoeling.
Muizen die 12 uur voor blootstelling behandeld waren met vitamine C en vitamine E (apart of in combinatie), hadden na blootstelling evenveel macrofagen en polymorfkernige leukocyten in hun longspoeling als de muizen uit de controlegroep. Als doseringen werden 50 mg/kg vitamine C en 50 mg/kg vitamine E gebruikt. Vergeleken met de muizen die wel blootgesteld waren maar geen suppletie ontvingen, was de concentratie TBARS verminderd in de groep die wel suppletie ontving. De laagste concentratie TBARS werd gevonden in de groep muizen die de combinatie van vitamine C en E kregen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+