Dik door gifstoffen?

Prenatale blootstelling aan de gifstof polychloorbifenyl (PCB) en het afbraakproduct van de insecticide DDT, het dichlorodifenyldichloroethaan (DDE), speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van obesitas.

In de periode van 1997 tot 2000 werden op de Faeröer, een eilandengroep in de noordelijke Atlantische oceaan, 656 zwangere vrouwen geselecteerd. In het bloedserum en de moedermelk werden de concentraties van PCB en DDE bepaald. Tevens werd vastgesteld of sprake was van overgewicht bij de aanstaande moeders. Op vijf- en zevenjarige leeftijd werd bij de kinderen het gewicht, de lengte, BMI en buikomvang gemeten.

Op vijfjarige leeftijd waren de concentraties PCB en DDE niet van invloed op de BMI van meisjes. Bij zevenjarige meisjes waarvan de moeders overgewicht hadden was een hoge concentratie van PCB geassocieerd met een significant verhoogde kans op overgewicht. Zowel een hoge concentratie van PCB als van DDE leidde tot een significant verhoogde toename van de BMI tussen het vijfde en zevende levensjaar. Er werd geen verband gevonden tussen de concentraties van PCB en DDE en overgewicht bij meisjes van moeders met een normaal lichaamsgewicht. Wel was een hoge concentratie van PCB geassocieerd met een significant verhoogde buikomvang van meisjes. Het lichaamsgewicht van de moeder was hierop niet van invloed. Een hoge concentratie van DDE leidde alleen tot een significant verhoogde buikomvang bij meisjes van moeders met overgewicht. De concentraties van PCB en DDE waren niet van invloed op de lichaamssamenstelling van jongens.

Prenatale blootstelling aan PCB en DDE lijkt een rol te spelen bij het ontstaan van obesitas. Vooral meisjes van moeders met overgewicht blijken gevoelig voor deze gifstoffen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+