Dikke darmkanker en vitaminen A, C en E

Twintig patiënten met dikke darmkanker kregen vitamine A in de vorm van het axerolftolpalmitaat plus 70 mg vitamine E in de vorm van het dl-a-toco­ferolacetaat en 1000 mg vitamine C per dag. 23 andere patiënten kregen een placebo. Van iedere patiënt werden zes biopsieën genomen van normaal uitziend rectaal slijmvlies, voor de verstrekkingen en na drie en zes maanden behandeling. Bij de patiënten die vitamines kregen was er in toenemende mate een statistisch significante afname van de thymidine markeringsindex van de cryptcellen. Er was geen statistisch significante verandering waarneembaar in de placebogroep. Deze bevindingen wekken de indruk dat extra inname van vitamine A, vitamine C en vitamine E, effectief is in het verminderen van de proliferatie van afwijkende cellen in normaal uitziend rectumslijmvlies bij patiënten met dikke darmkanker. De proliferatie van afwijkende cellen kan een indicatie zijn voor een precance­reuze conditie. De onderzoekers doen de aanbeveling, alvorens grotere proefnemingen met de chemopreventie van terugkerende dikke darmkanker uit te voeren, eerst aanvullende onderzoeken uit te voeren. Dit achten zij noodzakelijk om vast te stellen of de, in het onderzoek beschreven, biomarker inderdaad bruikbaar is. Tevens bevelen zij aan om de actieve stoffen nauwkeuriger vast te stellen, evenals hun optimale doseringen, en om de toxiciteit van de toegepaste vitamines te evalueren.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+