Dikke kinderen door obese ouders

Ouders die op het moment van de conceptie kampen met overgewicht, hebben driemaal zoveel kans op een kind met overgewicht. Dit is een van de bevindingen van het project EarlyNutrition.

Aan het vijf jaar durende EarlyNutrition project namen 36 wetenschappelijke instituten uit twaalf Europese landen, de Verenigde Staten en Australië deel. Het project werd grotendeels gefinancierd met gelden van de Europese Unie. Onlangs werd het project afgesloten met een rapport over het effect van de metabole status van ouders op het ongeboren kind en zijn eerste twee levensjaren.

Een van de bevindingen is dat overgewicht van de ouders tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren van het kind het risico van een te dik kind verdrievoudigt. Op basis van de bevindingen schreven de wetenschappers enkele aanbevelingen. Zo concluderen ze dat artsen voorlichting moeten geven aan mannen en vrouwen in vruchtbare leeftijd over de impact van overgewicht en het effect ervan tijdens de conceptie. Dat zwangere vrouwen niet voor twee moeten eten en tijdens de periode van borstvoeding gebalanceerde voeding tot zich moeten nemen, zijn andere aanbevelingen. Ook wordt geadviseerd om baby’s tijdens het eerste levensjaar geen koeienmelk te laten drinken. Ouders zouden reeds vóór de conceptie een gezonde BMI van 25 kg/m2 of lager moeten hebben. Dit geldt overigens niet alleen voor moeders, maar ook voor vaders. Het effect van het lichaamsgewicht van de vader tijdens de conceptie is namelijk eveneens van invloed.

Hoewel het project officieel is afgerond, zoeken de wetenschappers naar mogelijkheden om het te continueren. Middels een website wordt voorlichting gegeven aan het publiek en aan gezondheidswerkers: http://www.early-nutrition.org/en/

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+