Dioxinevergiftiging in Vietnam nog geen verleden tijd

Veertig jaar na het militair gebruik van het met dioxinen verontreinigde ontbladeringsmiddel Agent Orange ondergaat de bevolking in Vietnam nog steeds de kwalijke gevolgen. Dat staat te lezen in de British Medical Journal. Een recent onderzoek naar residuen dioxinen in voedsel en dieren voor menselijke consumptie toont nog immer verhoogde concentraties. Het onderzoek bracht vooral in de regio Bien Hoa City, 35 kilometer noordelijk van het vroegere Saigon alarmerend hoge waarden aan het licht. Het Agent Orange bevatte als verontreiniging de zeer persistente organische chloorverbinding tetrachloordibenzoparadioxine, afgekort TCDD. De concentraties TCDD in het bloed van Vietnamese inwoners ligt in de orde van 2 ppt (delen per triljoen), maar in Bien Hoa City werden concentraties tot 413 ppt gemeten. In een nabij gelegen meer werden concentraties gevonden van 1 millioen ppt. In voedsel zijn de concentraties gewoonlijk minder dan 0,1 ppt. Maar in de omgeving van Bien Hoa City hadden eenden tot 331 ppt, kippen tot 15 ppt en vissen tot 66 ppt TCDD. De vetfractie van de vissen kon zelfs 550 ppt bevatten. Hoewel de meeste levensmiddelen in Vietnam niet of nauwelijks besmet zijn met dioxinen, bestaan er ‘hot spots’ met zeer hoge cocnentraties.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+