Dwarslaesiepatiënten kunnen meer met creatine

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat zeven dagen suppletie met creatine de inspanningscapaciteit significant verhoogde bij een groep cervicale dwarslaesiepatiënten. Dr. P.L. Jacobs van de universiteit van Miami deed onderzoek bij zestien patiënten met een totale laesie op het niveau C5-C7. Het onderzoek had de opzet van een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerde studie. Hierin slikte de helft van deze patiënten zeven dagen lang 20 gram creatine in poedervorm, waarna er 21 dagen volgden waarin de effecten van het supplement konden uitwerken. Hierna slikten zij nog zeven dagen een placebo. De overige proefpersonen ondergingen de behandeling in omgekeerde volgorde. Direct voor en na elke suppletieperiode werd een maximale armergometertest afgenomen, waarin er telkens twee minuten gewerkt werd, gevolgd door één minuut rust. De beginbelasting was ongeremd, maar daarna werd de belasting telkens met 10 Watt verhoogd tot de patiënten uitgeput waren. In het onderzoek werd een significant hogere maximale zuurstofopname, maximaal uitgeademde hoeveelheid CO2 en maximaal teugvolume gevonden na de suppletie met creatine in vergelijking met de placebo. De onderzoekers concluderen dat creatine de inspanningscapaciteit van deze groep patiënten verhoogt en wellicht trainingseffecten kan vergroten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+