E-EPA verlaagt cardiovasculair risico

Suppletie met ethyl-eicosapentaeenzuur (E-EPA; icosapent ethyl), een vorm van het omega 3-visvetzuur eicosapentaeenzuur (EPA), verlaagt het triglyceridengehalte en beschermt tegen cardiovasculaire ziekten en sterfte. Dat blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Aan de studie namen 8791 patiënten deel die gedurende vijf jaar werden gevolgd. Het merendeel van de deelnemers (71%) had reeds diabetes of een hart- of vaatziekte, de anderen hadden een verhoogde kans hierop. De deelnemers gebruikten een statine (cholesterolverlager). Hun triglyceridengehalte was verhoogd (tussen 1,52 en 5,63 mmol/l) en hun LDL-cholesterolgehalte varieerde van 1,06 tot 2,59 mmol/l. De patiënten werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen tweemaal per dag 2 gram E-EPA of een placebo.

De kans op een hartinfarct, herseninfarct of instabiele angina pectoris was met 25% significant lager in de suppletiegroep ten opzichte van de placebogroep. Het risico van cardiale sterfte nam met 20% significant af door de suppletie. Na een jaar was het triglyceridengehalte in de suppletiegroep met 18% gedaald, terwijl dit in de placebogroep met 2% toenam. Er werd geen verschil gezien tussen beide groepen voor wat betreft het aantal en de ernst van bijwerkingen.

Suppletie met het omega 3-vetzuur E-EPA verkleint significant de kans op cardiale sterfte en hart- en vaataandoeningen. Volgens de wetenschappers kon de risicoreductie niet enkel verklaard worden door een lager triglyceridengehalte.

De engelstalige Wikipedia [benaderd op 30 juli 2019]: Er lijkt weinig verschil in effect te bestaan tussen voedingssupplementen met de klassieke omega 3-visvetzuren en vormen van de omega 3-vetzuren zoals EPA-ethylesters en DHA-ethylesters (op doktersvoorschrift). De laatstgenoemde zijn minder werkzaam wanneer ze worden ingenomen op een lege maag of bij een vetarme maaltijd. (…) De ethylesters zijn hoger geconcentreerd, waardoor minder capsules hoeven te worden ingenomen en de kans op therapietrouw wordt vergroot.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+