Eiwitten gunstig bij heupfracturen

Botontkalking vormt met name bij oudere vrouwen een groot probleem. De belangrijkste uiting ervan zijn heupfracturen. Vooral ouderen die zich slecht voeden, hebben een verhoogde kans op heupfracturen. Onvoldoende inname van eiwitten speelt waarschijnlijk een belangrijke rol. Eiwitten vervullen een belangrijke rol bij de balans tussen botopbouw en botafbraak en zij zijn ook voor de spierkracht van belang. Om het effect van eiwitsuppletie bij heupfracturen te onderzoeken, gaven Zwitserse wetenschappers ouderen met heupfracturen een supplement dat al dan niet 20,4 gram eiwit bevatte. De eiwitsuppletie gaf meerdere gunstige effecten te zien. Zo melden de onderzoekers dat het percentage ouderen met een gunstig verloop van de genezing toenam van 36 naar 79 procent. Hiermee in overeenstemming konden de personen die extra eiwit gekregen hadden gemiddeld ook eerder naar huis. Een ander gunstig effect was de afname van het percentage personen bij wie complicaties optraden of die overleden, van 80 naar 52 procent. Tenslotte melden de onderzoekers dat de eiwitinname waarschijnlijk een verdere vermindering van de botdichtheid kan tegengaan. Hoewel de dichtheid van het heupbot bij personen die wel en die niet extra eiwit hadden gekregen niet noemenswaardig verschilde, werd bij de personen die geen eiwit gekregen hadden tweemaal zo vaak een verdere afname van de dichtheid van het heupbot gezien als bij de personen die wel eiwit hadden gekregen. De onderzoekers vermoeden dat een normalisatie van de eiwitinname bij personen die een heupfractuur hebben gehad, verder botverlies kan voorkomen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+