Elektrotherapie bij psoriasis van de handen

Uitbehandelde patiënten met psoriasis vulgaris aan de handen of psoriasis palmaris, kunnen baat hebben bij een elektrotherapie. De behandeling bestaat uit het tweemaal daags gedurende zes minuten de handen in een bak met water houden terwijl een pulserende laagfrequente elektrische stroom via twee elektroden wordt doorgeleid. De patiënt kan de behandeling thuis uitvoeren. Uit een groep van twaalf patiënten met psorasis palmaris, waren bij elf van hen na drie maanden de handen genezen of duidelijk verbeterd. Volgens de biofysicus prof. Hermann Dertinger uit Karlsruhe beïnvloedt de interferentiestroom de aanmaak van het boodschappermolecuul cyclisch adenosinemonofosfaat, ofwel cAMP, in de huidcellen. Bij psoriasispatiënten is de productie van cAMP lager dan normaal. Het gevolg hiervan is een verhoogde delingsactiviteit van huidcellen. Onder invloed van herhaaldelijke blootstelling aan interferentiestroom neemt de cAMP productie weer toe en daalt de delingsactiviteit van de huidcellen. Het moet mogelijk zijn ook andere plaatsen op het lichaam te behandelen met deze techniek. Bijvoorbeeld door een hoes uit metaaldraadweefsel welke na bevochtiging met de aangetaste huid in contact gebracht wordt.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+