Emulgatoren: oorzaak obesitasepidemie?

Het wijdverbreide gebruik van emulgatoren in levensmiddelen zou wel eens kunnen bijdragen aan de toename van obesitas, het metabool syndroom en andere ontstekingsgerelateerde aandoeningen. Emulgatoren worden aan levensmiddelen toegevoegd om stoffen te mengen die normaliter niet of moeilijk mengbaar zijn.

Het experiment – gepubliceerd in het tijdschrift Nature – werd uitgevoerd bij muizen. Er werden twee veelgebruikte emulgatoren – polysorbaat 80 en carboxymethylcellulose – in lage concentraties toegediend aan de muizen. Gezonde muizen ontwikkelden onder invloed van de emulgatoren laaggradige ontstekingen in de darm en vervolgens obesitas of het metabool syndroom. Muizen met een verhoogd risico van darmontstekingen kregen na toediening van de emulgatoren colitis ulcerosa, een chronische darmontsteking. De emulgatoren lijken de darmflora te verstoren en ontstekingsreacties te bevorderen met obesitas en het metabool syndroom tot gevolg.

De resultaten van de studie suggereren dat een verstoring van de darmflora onder invloed van emulgatoren ten grondslag kan liggen aan metabole stoornissen. De wetenschappers willen het effect van emulgatoren ook in een humane studie onderzoeken. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Emulgatoren: oorzaak obesitasepidemie?

Het wijdverbreide gebruik van emulgatoren in levensmiddelen zou wel eens kunnen bijdragen aan de toename van obesitas, het metabool syndroom en andere ontstekingsgerelateerde aandoeningen. Emulgatoren worden aan levensmiddelen toegevoegd om stoffen te mengen die normaliter niet of moeilijk mengbaar zijn.

Het experiment – gepubliceerd in het tijdschrift Nature – werd uitgevoerd bij muizen. Er werden twee veelgebruikte emulgatoren – polysorbaat 80 en carboxymethylcellulose – in lage concentraties toegediend aan de muizen. Gezonde muizen ontwikkelden onder invloed van de emulgatoren laaggradige ontstekingen in de darm en vervolgens obesitas of het metabool syndroom. Muizen met een verhoogd risico van darmontstekingen kregen na toediening van de emulgatoren colitis ulcerosa, een chronische darmontsteking. De emulgatoren lijken de darmflora te verstoren en ontstekingsreacties te bevorderen met obesitas en het metabool syndroom tot gevolg.

De resultaten van de studie suggereren dat een verstoring van de darmflora onder invloed van emulgatoren ten grondslag kan liggen aan metabole stoornissen. De wetenschappers willen het effect van emulgatoren ook in een humane studie onderzoeken. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+