Ernstige myopathie geassocieerd met statinegebruik

Het gebruik van cholesterolverlagers (statines) is in verband gebracht met myalgie (spierpijn) en rhabdomyolyse (afbraak van spierweefsel). Deze bijwerkingen zijn van tijdelijke aard en verdwijnen na staken van de medicatie. Een studie gepubliceerd in JAMA Internal Medicine toont echter dat een blijvende progressieve vorm van spierzwakte – idiopathische inflammatoire myopathie (IIM) – eveneens geassocieerd is met statinegebruik.

Er werden uit de South Australian Myositis Database 221 patiënten geselecteerd die in de periode tussen 1990 en 2014 gediagnosticeerd werden met IIM. Er werd een vergelijking gemaakt met 662 gezonde controlepersonen die deelnamen aan de North West Adelaide Health Study.

Ten tijde van de diagnosestelling gebruikte 31% (68 van de 221 IIM-patiënten) een statine. In de controlegroep bedroeg dit percentage 22% (142 van de 662 personen) en was daarmee significant lager. In vergelijking met de controlegroep was het statinegebruik in de IMM-groep met 80% significant hoger ten opzichte van de controlegroep.

De wetenschappers pleiten voor meer aandacht voor ernstige bijwerkingen van statines zoals IMM. Hoewel de bijwerking zeldzaam is heeft het blijvende gevolgen, ook na staken van de medicatie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+