Geen nierstenen door vitamine C

15 gezonde proefpersonen in de leeftijd van 20 tot 55 jaar werden onderzocht en kregen 5 dagen lang 1 gram, 5 gram en 10 gram vitamine C. Voordat overgegaan werd op een andere hoeveelheid werd steeds 5 dagen geen supplementen genomen. De hoeveelheid vitamine C in de urine varieerde met de hoeveelheid ingenomen vitamine C. Wanneer vitamine C in vitro aan urine wordt toegevoegd geeft dat een statistisch significante maar matige toename van het oxalaat. Het toevoegen van 5,68 mmol/l vitamine C resulteert in een verhoging van urine oxalaat met 36 umol/l. Dit impliceert de omzetting van vitamine C in oxaalzuur tijdens de analyse. Meting van de 24-uurs oxalaat niveaus bij een inname van 5 en 10 gram vitamine C per dag liet vergelijkbare matige verhogingen zien, die volledig toe te schrijven waren aan de oxalaat vorming tijdens de analytische procedure. De auteurs concluderen dan ook dat er geen stijging van het urine oxalaat optrad ondanks een sterk verhoogde inname van vitamine C. Volgens de auteurs worden dan ook de zorgen wat betreft het risico van niersteen vorming door verhoogde vitamine C inname niet ondersteund door hun bevindingen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+