Gehoorverlies door ijzertekort?

Bloedarmoede als gevolg van een ijzerdeficiëntie is geassocieerd met sensorineuraal en gemengd gehoorverlies, de meest voorkomende vormen van gehoorverlies.
De retrospectieve studie werd uitgevoerd bij meer dan 305.000 volwassenen in de leeftijd van 21 tot 90 jaar. Er was sprake van bloedarmoede bij een verlaagd hemoglobinegehalte (Hb) en een verlaagd ferritinegehalte op basis van leeftijd en geslacht. De studie werd uitgevoerd in de periode van januari 2011 tot oktober 2015 aan het Hershey Medical Centre in Pennsylvania.
Bij 1,6% van de deelnemers was sprake van gehoorverlies en bij 0,7% van bloedarmoede. Bij 26 deelnemers met bloedarmoede kwam sensorineuraal gehoorverlies voor (1,1%) en gemengd gehoorverlies kwam bij 77 proefpersonen met bloedarmoede voor (3,4%). Zowel sensorineuraal als gemengd gehoorverlies bleek significant gerelateerd aan bloedarmoede als gevolg van een ijzertekort. Ook na correctie voor het geslacht bleek dat personen met bloedarmoede gemiddeld tweemaal zoveel kans hadden op gehoorverlies.
Er lijkt een verband te bestaan tussen bloedarmoede als gevolg van een ijzerdeficiëntie en gehoorverlies. In vervolgstudies moet onderzocht worden of dit een oorzakelijk verband betreft.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+