Gematigd alcoholgebruik ook goed tegen diabetes

Dat een of twee glazen alcohol per dag goed is voor het hart was reeds bekend, maar dat dit ook preventief werkt ten aanzien van diabetes is nieuw. Uit onderzoek onder bijna 1.000 diabetici, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar, kwam naar voren dat diegenen die een of meer alcoholische dranken per dag namen ongeveer 80% minder kans op overlijden hadden. Over het geheel gezien bleek dat diabetici die nooit dronken en diabetici die veel alcohol dronken, vergeleken met diabetici die een à twee drankjes consumeerden, een grotere kans op overlijden als gevolg van een hartaanval hadden. Dr. Charles T. Valmadrid ontdekte verder dat een matige alcoholconsumptie bijdroeg aan ouderdomsdiabetes waarbij de kans op overlijden door hartziekten verminderd werd. Ongeveer 15 miljoen Amerikanen hebben type 2. Deze mensen maken niet genoeg insuline aan of hun lichaam reageert er niet goed op, waardoor het bloedsuikergehalte stijgt. Hierdoor ontstaan symptomen als bovenmatige dorst en veel urineren. Andere symptomen zijn gewichtsverlies ondanks verhoogde eetlust, troebel zien en vermoeidheid. De risicovermindering die in de nieuwe studie naar voren kwam was groter dan die uit studies onder mensen zonder diabetes. Deze bevinding is ‘in overeenstemming met het idee dat het nut van alcohol het grootst lijkt bij individuen (zoals die met type 2 diabetes) met een hoger risico op sterfte aan hart- en vaatziekten’ concluderen de onderzoekers. Hartziekten blijven de voornaamste doodsoorzaak van mensen met type 2 diabetes, verantwoordelijk voor 40% van de sterfgevallen, zo zeggen Valmadrid en collega’s. Gematigd alcoholgebruik, één of twee glazen per dag, kan het risico van hartziekten op verschillende manieren verminderen, onder andere door het verhogen van het niveau van HDL, het ‘goede’ cholesterol, in het bloed.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+