Genotype en geslacht van invloed bij seleniumsuppletie

In een interventiestudie van een jaar werd de respons van diverse biomarkers van de seleniumstatus bepaald na suppletie met selenomethionine.

Er werden 261 mannen en vrouwen willekeurig in vier groepen verdeeld. Ze kregen gedurende 12 maanden dagelijks 0, 50, 100 of 200 mcg selenium als L-selenomethionine. In het bloed werden diverse biomarkers van de seleniumstatus gemeten en gerelateerd aan genotypen van de volgende selenoproteïnen: GPX1, GPX3, SEPP1 en selenoproteïne-15.

Suppletie met selenium was niet van invloed op de activiteit van GPX3 of de SEPP1-concentratie. Suppletie leidde wel tot een significante toename van de seleniumconcentratie in het bloedplasma, de urine en het wangslijmvlies. De seleniumconcentratie nam evenredig toe met de dosisverhoging en bereikte in het laatste kwartaal een plateau. De seleniumuitscheiding in de urine was groter bij vrouwen dan bij mannen en bleek afhankelijk van het GPX1-genotype.

De seleniumspiegel wordt beïnvloed door het geslacht en GPX1-genotype. Bovendien neemt de concentratie evenredig toe met de dosisverhoging tot een bepaald plateau.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+