Gewichtstoename door medicijngebruik

Het gebruik van antidepressiva, bètablokkers en insuline is in verband gebracht met gewichtstoename. Dit blijkt uit een onderzoek bij postmenopauzale vrouwen.

Aan het onderzoek namen ruim 76.000 vrouwen deel in een leeftijd van 50 tot 79 jaar. De vrouwen werden gedurende drie jaar gevolgd waarbij aan het begin en einde van deze periode het lichaamsgewicht, de BMI en middelomtrek werd gemeten. Tevens werd hun medicatiegebruik bekeken.

Bij aanvang van het onderzoek bleek dat vrouwen met overgewicht of obesitas vaker een antidepressiva, bètablokker en/of insuline gebruikten. Vrouwen die minimaal een van deze medicamenten gebruikten, hadden een significant grotere toename van de BMI en middelomtrek in de volgperiode dan vrouwen die deze medicijnen niet gebruikten (respectievelijk 0,37 versus 0,27 kg/m2 en 1,10 versus 0,89 cm). Hoe meer van deze medicatie werd gebruikt, hoe groter de toename van de BMI en middelomtrek. Dit gold vooral vrouwen die een antidepressivum of insuline gebruikten of een antidepressivum met een bètablokker combineerden.

De wetenschappers adviseren om zo mogelijk de dosis van de medicijnen te verlagen of over te stappen naar een ander geneesmiddel. Als dit niet mogelijk is, is extra aandacht nodig voor de leefstijl.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+