Gezonde bloedvaten met grapefruitsap

Dagelijkse consumptie van grapefruitsap vermindert vaatstijfheid bij postmenopauzale vrouwen. Het effect is vermoedelijk een gevolg van de hoge concentratie flavanonen in grapefruit.

Er namen 48 gezonde vrouwen deel aan de studie in de leeftijd van 50 tot 65 jaar. Ze waren sinds 3 tot 10 jaar in de menopauze, hadden een BMI tussen 19 en 30 kg/m2 en een middelomvang van meer dan 88 cm. De deelneemsters kregen in willekeurige volgorde gedurende zes maanden 340 ml grapefruitsap per dag of een placebodrank. Na een tussenperiode van twee maanden kregen ze de andere drank. Het grapefruitsap bevatte per portie 210 mg naringenin glycosiden, een specifiek type flavanonen. Aan het begin en einde van beide suppletieperiodes werden diverse metingen verricht. De vaatstijfheid werd bepaald met behulp van de zogenaamde ‘Pulse-Wave Velocity’ (PWV) en is sterk gerelateerd aan het risico van hart- en vaatziekten.

De gemiddelde PWV was na consumptie van het grapefruitsap significant lager dan na consumptie van de placebodrank zonder flavanonen. Het sap had verder geen invloed op de bloeddruk, endotheelfunctie, glucosemetabolisme en biomarkers voor ontstekingen en oxidatieve stress.

De studie levert voor het eerst bewijs dat dagelijkse inname van grapefruitsap een beschermend effect heeft op de bloedvaten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

5

Gratis artikelen

Abonnement | Login