Gezonde kinderen (deel 2)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1995 [6 pagina’s]

Gezondheid krijgt het kind allereerst mee van de ouders. De erfelijke factoren drukken een grote stempel op de constitutie van het kind en de later volwassene. Helaas vallen deze erfelijke factoren moeilijk te beïnvloeden. Wél kunnen de ouders, zowel de aanstaande vader als moeder, reeds vóór de zwangerschap maatregelen nemen wat betreft hun eigen gezondheid, om de gezondheid van hun aanstaande kind te vergroten.

Uit bloedonderzoek, urine en eventuele haaranalyse kan de voedingsstatus van de aanstaande ouder geconcludeerd worden, evenals mogelijke tekorten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+